30.06.2017 roku podpisana została umowa wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem z Polimex-Mostostal S.A. do Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. (Czytaj więcej…)

Piętnastu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego zawodu ślusarza uczyć się będzie w Mostostalu Siedlce. 7 czerwca br. prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, dyrektor ZSP nr 4 Leszek Rozbicki oraz prezes Andrzej Hojna i wiceprezes Krzysztof Kołodziejczyk podpisali Umowę „o organizacji praktycznej nauki zawodu poza szkołą”. (Czytaj więcej…)

Celem podpisania Listu intencyjnego jest określenie zakresu i trybu współpracy Stron dotyczącej produkcji specjalistycznych wagonów Switcher. (Czytaj więcej…)

„Mostostal na prostej rozwojowej”, „Z nadzieją w przyszłość”, „Polimex-Mostostal na prostej, z pełnymi rękami roboty i wielkimi ambicjami” – pod takimi tytułami siedleckie media przedstawiały wydarzenie z 6 marca br. (Czytaj więcej…)

Rozmowy dotyczące nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy rozpoczęły się na przełomie września i października 2016 r. (Czytaj więcej…)

Rada Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych na podstawie badania certyfikacyjnego zakończonego pozytywną opinią Kapituły Certyfikatu nadała Mostostalowi Siedlce Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych w pełnym zakresie. (Czytaj więcej…)

19 sierpnia 2016 r. Mostostal Siedlce uzyskał Certyfikat producenta dla kolejnictwa. (Czytaj więcej…)

Top