Rozmowy dotyczące nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy rozpoczęły się na przełomie września i października 2016 roku.

W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy oraz przedstawiciele Organizacji Związkowych działających w Mostostalu Siedlce. Prace nad układem zakończone zostały 30. grudnia ubiegłego roku. Aby układ zbiorowy uzyskał moc obowiązującą konieczna jest jeszcze jego rejestracja w Państwowej Inspekcji Pracy. Mostostal zawarł Porozumienie z Organizacjami Związkowymi ustalające, że zapisy nowego ZUZP obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Top

Aktualności

Więcej aktualności...