W grudniu 2018 r. przedstawiciele firmy PESA Bydgoszcz SA przeprowadzili w Mostostalu Siedlce audyt dostawcy, którego celem było określenie spełnienia przez siedlecką spółkę poziomu wymagań potencjalnego Klienta (tj. PESA) w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością oraz realizacji procesów spawania.
W wyniku dokonanych czynności audytowych oraz przeprowadzonej oceny Mostostal Siedlce uzyskał kwalifikację dostawcy w zakresie: produkcji, montażu konstrukcji stalowych, cięcia materiałów, spawania konstrukcji, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. Potwierdzeniem powyższego jest Certyfikat Kwalifikacji Dostawcy PESA Bydgoszcz SA, ważny do dnia 19.12.2021 r. Otwiera on drogę do współpracy pomiędzy Spółkami, która miejmy nadzieję zaowocuje wieloma ciekawymi kontraktami.
Top

Aktualności

Więcej aktualności...