Mostostal Siedlce przy realizacji projektów wykorzystuje nowoczesne maszyny i urządzenia, m.in. UNION, FICEP, DEUMA, CULMAYER, ESAB.

maszyna FICEP maszyna UNION maszyna DEUMA wiertarka FICEP

Większość maszyn jest wyposażona w sterowanie CNC i podłączona do sieci komputerowej – wraz z biurem technologicznym stanowi system CAD/CAM. Część maszyn tworzy elastyczną linię produkcyjną CAD/CAM do kompletnej obróbki profili hutniczych.

pracownicy i kontrukcje stalowe zakład

Powszechne zastosowanie w sterowaniu maszyn i linii CNC mają, pozyskane z własnych systemów CAD lub od klientów, dane typu CAM. Technolog po ewentualnej korekcie technologicznej i zoptymalizowaniu rozkroju materiału wysyła dane CAM za pomocą sieci komputerowej do wykonania na maszynie technologicznej lub linii CNC. Biuro technologiczne wyposażone jest też w stanowiska komputerowe do automa-tycznego projektowania ułożenia krat.

Top