Kontrola jakości

Dział kontroli jakości zatrudnia wysokiej klasy inspektorów z udokumentowanymi kwalifikacjami do badań NDT (wg normy PN-EN 473/PN-EN ISO 9712) i kontroli zabezpieczenia antykorozyjnego. Dział kontroli jakości posiada najwyższej klasy wyposażenie techniczne, w tym:
 • Spektrometr emisyjny do kontroli składu chemicznego materiału,
 • Twardościomierze stacjonarne i przenośne,
 • Wyposażenie do wykonywania próbek makro,
 • Maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości mechanicznych materiałów,
 • Defektoskopy ultradźwiękowe do badania złączy spawanych metodą ultradźwiękową,
 • Wyposażenie do zmechanizowanego badania blach na rozwarstwienie metodą ultradźwiękową,
 • Grubościomierze ultradźwiękowe,
 • Sprzęt do badań VT, MT i PT,
 • Sprzęt geodezyjny (niwelatory i teodolity),
 • Wideo-endoskop i endoskopy,
 • Lampa RTG i urządzenia do obróbki i oceny filmów,
 • Sprzęt do pomiarów długości i kąta (w tym laserowy),
 • Profilometry do badania chropowatości powierzchni,
 • Kamera termowizyjna.
Dział kontroli jakości, nadzoruje poziom jakości procesów, wyrobów i usług oraz kompletuje dokumenty jakości, archiwizuje je i na życzenie klienta udostępnia.
Top