W celu prawidłowego zamawiania krat podestowych prosimy o stosowanie niżej podanej symboliki:

KOZ – Krata Obramowana Zgrzewana
KNZ – Krata Nieobramowana Zgrzewana
KOP – Krata Obramowana Prasowana
KNP – Krata Nieobramowana Prasowana
KPK – Krata Kartonowa
SOZ – Stopień Schodowy Zgrzewany
SOP – Stopień Schodowy Prasowany
X – Kraty typu SERRATED, np. X4KOZ – Krata Obramowana Zgrzewana typu SERRATED
OC – zabezpieczenie antykorozyjne w procesie ocynkowania ogniowego
CZ – bez zabezpieczenia antykorozyjnego

Poprawny wzór zamówienia ma postać:

symbol kraty / moduł płaskownika nośnego x moduł płaskownika poprzecznego / wysokość płaskownika nośnego x grubość płaskownika nośnego / L = długość kraty B = szerokość kraty / liczba sztuk / rodzaj zabezpieczenia

Przykład zamówienia wg wzoru: KOZ / 34 x 38 / 30 x 2 / L=1000 B=1000 / szt.50 / OC

Jest to zamówienie na 50 sztuk obramowanych krat zgrzewanych, w których płaskowniki nośne będą umieszczone, co 34 mm, natomiast płaskowniki poprzeczne, co 38 mm. Wysokość płaskownika nośnego, czyli całej kraty wynosić będzie 30 mm, zaś jego grubość 2 mm. Każda krata będzie miała długość 1000 mm, a szerokość 1000 mm i zostanie poddana procesowi cynkowania ogniowego dla zabezpieczenia przed korozją (OC). Wymiar “L” oznacza długość płaskownika nośnego kraty. Jest to zwykle wymiar rozstawienia podpór (szerokości pomostu, kanału itp.).

Uwaga! W zamówieniu prosimy o wyraźne zaznaczenie, który z wymiarów jest wymiarem nośnym kraty. Zapobiega to zniszczeniu kraty w czasie użytkowania.

Przy zamawianiu krat konieczna jest także podanie informacji o ilości oraz wyborze wersji z zabezpieczeniem (cynkowanie ogniowe – OC) lub bez zabezpieczenia (czarne – CZ).

Oprócz krat prostokątnych, oferujemy kraty o praktycznie dowolnych kształtach. Kraty takie wykonujemy na zamówienie po otrzymaniu rysunku. Wszelkie dane dotyczące dostępnych modułów i wymiarów płaskowników znajdą Państwo w działach poświęconych konkretnym produktom. Aby ułatwić Państwu dokładne określenie niezbędnej ilości krat podestowych, proponujemy zapoznać się z zalecanymi sposobami układania krat na podporach.


Słownik

Płaskowniki nośne – płaskowniki, które przenoszą/przejmują obciążenie kraty i są ustawione pionowo w równych odległościach od siebie.

Płaskowniki poprzeczne – w kratach prasowanych płaskowniki poprzeczne umieszczone są poprzecznie do płaskowników nośnych, w których to nacięcia są wciskane; w kratach zgrzewanych rolę płaskowników poprzecznych pełnią pręty, które są umieszczone poprzecznie do płaskowników nośnych i łączą je ze sobą w miejscach stykowych w procesie zgrzewania.

Wielkość oczka w kratach wyznacza odstęp w osiach płaskowników, czyli odstęp pomiędzy sąsiadującymi płaskownikami nośnymi oraz sąsiednimi prętami (płaskownikami) poprzecznymi.

Top