Poniższe rysunki przedstawiają zalecane odległości, jakie powinny być zachowane podczas projektowania i układania krat- od krawędzi kończących profile, od słupów przechodzących przez pomosty, od rur, ścian i obudów hal.

Pokazują również, jakie odległości powinny być zachowane pomiędzy kratami podczas ich układania. Na etapie projektowania, odległości pomiędzy kratami należy przyjmować za równe zero. Należy również pamiętać, że kraty wykonywane są w tolerancjach ujemnych. Zachowanie zalecanych wymiarów zapewni właściwe zaprojektowanie i ułożenie krat na pomostach.

Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych Układanie krat pomostowych
Top

Aktualności

Więcej aktualności...