Schody spiralne mają zastosowanie jako wejścia na pomosty zbiorników, pomosty w halach przemysłowych, klatki ewakuacyjne, wejścia na strych lub do piwnicy, etc.

Schody spiralne Schody spiralne Schody spiralne Schody spiralne
Ich zalety to:
 • mała przestrzeń zabudowy w stostunku do schodów tradycyjnych
 • prosty montaż
 • możliwość dopasowania kątowego do istniejących elementów (obrót wszystkich stopni na słupie nośnym)
 • mały ciężar w stosunku do wysokości
 • niska cena w stosunku do schodów tradycyjnych

Schody spiralne są wykonywane w sposób umożliwiający samodzielny montaż. Ponieważ schody nasze spełniają wszystkie wymagania przepisów budowlanych oraz PN-80/M-49060 konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych:

 • Średnica zewnętrzna schodów
  D=od 2000[mm]
 • Wysokość stąpnięcia schodów
  h=od 175 do 200[mm]
 • Ilość stopni schodowych na pełen obrót (360°)
  n=od 16 do 19 (w zal. od średnicy D)
 • Schody muszą mieć możliwość zakotwienia rury nośnej minimum co 3-8 mb. wysokości.

Schemat schodów spiralnych Kierunek schodów spiralnych

Schody spiralne wykonujemy według własnych obliczeń statycznych oraz własnego projektu każdorazowo dostosowanego do potrzeb Klienta. Projektujemy zarówno schody wewnętrzne jak i zewnętrzne, z uwzględnieniem odmiennych warunków obciążenia. Wykonujemy także schody wg wytycznych Klienta po dostarczeniu gotowego projektu lub jego założeń.

Schody spiralne Schody spiralne Schody spiralne Schody spiralne

Uzupełnienie naszej oferty stanowią barierki do schodów spiralnych. Poza trzema prezentowanymi na rysunku typami, wykonujemy również inne rodzaje wg projektów Klientów.

Typy barierek schodów spiralnych
Top