Obróbka strumieniowo-ścierna jest najlepszą spośród mechanicznych metod przygotowania powierzchni. Umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia oczyszczenia powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych tzn. Sa 3 zgodnie z PN-ISO 8501-1: 1996.

Właściwe przygotowanie powierzchni podłoża stalowego ma zasadniczy wpływ na jakość i trwałość powłoki ochronnej, a więc na skuteczną ochronę konstrukcji przed korozją. Ważną zaletą tej metody jest możliwość kształtowania żądanego profilu chropowatości. Obróbka ta charakteryzuje się wysoką wydajnością.

W obróbce strumieniowo-ściernej wyróżnia się dwie podstawowe odmiany: wirnikową i pneumatyczną. W obróbce wirnikowej ziarna ścierne rzucane są z dużą siłą na obrabianą powierzchnię za pomocą koła rzutowego. W obróbce pneumatycznej ścierniwo wyrzucane jest z dyszy za pomocą sprężonego powietrza. Do najczęściej używanych ścierniw należą: śrut z żeliwa utwardzonego, śrut stalowy cięty z drutu, śrut staliwny, piasek kwarcowy, elektrokorund, żużel pomiedziowy.

Śrut metalowy stosuje się tylko w oczyszczarkach z zamkniętym obiegiem ścierniwa, jest więc wielokrotnie wykorzystany. Ścierniwa mineralne ze względu na ich małą trwałość mogą być stosowane jedynie z otwartym obiegiem ścierniwa tzn. po użyciu są usuwane z urządzenia.

Wirnikowa obróbka ścierna jest obecnie najbardziej wydajną mechaniczną metodą oczyszczania powierzchni. Główną zaletą obróbki pneumatycznej jest możliwość skierowania strumienia ściernego na dowolnie położoną w przestrzeni powierzchnię.

Mostostal Siedlce oferuje wszystkie wymienione metody obróbki: wirnikową obróbkę ścierną, pneumatyczną obróbkę z zamkniętym obiegiem ścierniwa, pneumatyczną obróbkę z otwartym obiegiem ścierniwa.

Top

Aktualności

Więcej aktualności...