Średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości przekroju kształtownika.
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego mniejsze niż (mm) Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych końcach profilu przy liczbie otwarć:
1 2 4
15 15 20×10 8
20 20 30×15 10
30 30 40×20 12 10
40 40 50×30 14 12
50 50 60×40 16 12 10
60 60 80×40 20 12 10
80 80 100×60 25 16 12
100 100 120×80 30 25 14
120 120 160×80 40 30 18
160 160 200×120 60 40 25
200 200 260×140 80 50 30
250 250 350×150 120 80 50
300 300 400×200 150 100 60
400 400 500×300 200 150 100
500 500 600×400 300 200 150

Powyższa tabela podaje wielkość i liczbę otworów jakie trzeba wykonać na dwóch końcach profilu w zależności od wymiarów jego przekroju poprzecznego. Dotyczy ona profili nie dłuższych niż 2,8 m. W przypadku profili dłuższych należy wykonać otwory większe lub zastosować więcej otwarć tak, aby pole powierzchni otworów do wpływu cynku stanowiło 30% pola powierzchni przekroju poprzecznego profilu.

Top