Średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości przekroju kształtownika.
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego mniejsze niż (mm) Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych końcach profilu przy liczbie otwarć:
1 2 4
15 15 20×10 8
20 20 30×15 10 10
30 30 40×20 12 12 10
40 40 50×30 14 12 10
50 50 60×40 16 12 12
60 60 80×40 20 16 14
80 80 100×60 25 25 18
100 100 120×80 30 30 25
120 120 160×80 40 40 30
160 160 200×120 60 50 50
200 200 260×140 80 80 60
250 250 350×150 120 100 100
300 300 400×200 150 150 150
400 400 500×300 200 200
500 500 600×400 300

Powyższa tabela podaje wielkość i liczbę otworów jakie trzeba wykonać na dwóch końcach profilu w zależności od wymiarów jego przekroju poprzecznego. Dotyczy ona profili nie dłuższych niż 2,8 m. W przypadku profili dłuższych należy wykonać otwory większe lub zastosować więcej otwarć tak, aby pole powierzchni otworów do wpływu cynku stanowiło 30% pola powierzchni przekroju poprzecznego profilu.

Top

Aktualności

Więcej aktualności...