Laboratorium Chemiczne Mostostalu Siedlce oferuje usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych kąpieli stosowanych w procesie cynkowania ogniowego.

Laboratorium chemiczne
Nasza oferta obejmuje następujące analizy:
  • oznaczanie stężenia kąpieli odtłuszczającej;
  • oznaczanie stężenia kwasu i pozostałych składników kąpieli trawiącej;
  • oznaczanie stężenia składników topnika;
  • oznaczanie składu stopu cynkowego metodą absorpcji atomowej (AAS) . Wykonujemy oznaczenia zawartości następujących pierwiastków: glin (Al), nikiel (Ni), żelazo (fe), ołów (Pb), miedź (Cu), kadm (Cd), bizmut (Bi), cyna (Sn), mangan (Mn).;
  • oznaczanie składu ścieków pochodzących z ocynkowni (tj. pH, chlorki, chzt, cynk, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, zawiesina ogólna).
Laboratorium chemiczne
Top