Wśród znanych metod zapobiegania korozji za najlepszą uznaje się cynkowanie ogniowe, tzw. zanurzeniowe. Jest to szczególnie skuteczny, trwały, znany od 160 lat i najbardziej ekonomiczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego. Na konwencjonalną metodę cynkowania ogniowego składa się szereg procesów. Jednym z najważniejszych jest umieszczenie wsadu w kąpieli ciekłego cynku o temperaturze 450°C. Następuje wtedy szybka reakcja między żelazem i cynkiem, która prowadzi do powstania na powierzchni stali powłoki cynkowej. Jej budowa i właściwości zależą od składu chemicznego podłoża stalowego, a także od grubości konstrukcji.

Termometr na ocynkowni

Przy spełnieniu określonych warunków dotyczących gatunku stali (szczególnie chodzi o zawartość krzemu i fosforu), a także przy odpowiednim skonstruowaniu elementów przeznaczonych do cynkowania, otrzymuje się powłokę o grubości średnio od 70 do 200 mikrometrów, wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, erozję, udary, wolną od porowatości, wykazującą doskonałą przyczepność do podłoża, o znakomitych walorach ekologicznych i estetycznych.

Cynkowanie ogniowe ramy wsporczej turbiny wiatrowej

Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Średnia trwałość powłoki cynkowej wynosi 30-50 lat. Ponadto można przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską (tzw. system duplex). Ze względu na wieloletni okres ochrony przed korozją jaki zapewnia ogniowa powłoka cynkowa, jest ona zabezpieczeniem bardzo ekonomicznym. Koszty ponoszone w momencie wykonywania powłoki w odniesieniu do okresu jej trwałości okazują się znikome. Poniższy wykres przedstawia porównanie kosztów w czasie dwóch popularnych metod zabezpieczenia antykorozyjnego: malowania i cynkowania. Jak widać w przypadku powłok malarskich koszty rosną schodkowo w czasie, spowodowane jest to krótką trwałością powłoki oraz koniecznością malowania konserwacyjnego. Ogniowa powłoka cynkowa tego nie wymaga, dlatego koszt cynkowania pozostaje stały.

Wykres powłoki malarskie a cynkowanie ogniowe -
 koszt Dodatkowym atutem przemawiającym za wybraniem zabezpieczenia poprzez cynkowanie ogniowe jest czas wykonania usługi. W przypadku cynkowania ogniowego jest to kilka godzin.
W Mostostalu Siedlce funkcjonują trzy linie technologiczne do cynkowania ogniowego wyposażone w wanny o wymiarach:
Długość x szerokość x głębokość:
  • 13000 x 1800 x 3300 mm
  • 9000 x 1800 x 3300 mm
  • 7000 x 1800 x 3300 mm
Maksymalne wymiary cynkowanych elementów:
  • 12500 x 1700 x 2900 mm, ciężar jednostkowy do 4 ton
  • 8500 x 1700 X 2900 mm ciężar jednostkowy do 6 ton
  • 6500 x 1700 x 2900 mm, ciężar jednostkowy do 4 ton
Ocynkowany trójnik Cynkowanie ogniowe Cynkowanie ogniowe Cynkowanie ogniowe poprzecznicy wiaduktu drogowego
Top