Nasze kompetencje potwierdzone są krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami:

Kontrola jakości

Dział kontroli jakości zatrudnia wysokiej klasy inspektorów z udokumentowanymi kwalifikacjami do badań NDT (wg normy PN-EN 473/PN-EN ISO 9712) i kontroli zabezpieczenia antykorozyjnego.

Dział kontroli jakości posiada najwyższej klasy wyposażenie techniczne, w tym:

 • spektrometr emisyjny do kontroli składu chemicznego materiału,
 • twardościomierze stacjonarne i przenośne,
 • wyposażenie do wykonywania próbek makro,
 • maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości mechanicznych materiałów,
 • defektoskopy ultradźwiękowe do badania złączy spawanych metodą ultradźwiękową,
 • wyposażenie do zmechanizowanego badania blach na rozwarstwienie metodą ultradźwiękową,
 • grubościomierze ultradźwiękowe,
 • sprzęt do badań VT, MT i PT,
 • sprzęt geodezyjny (niwelatory i teodolity),
 • wideo-endoskop i endoskopy,
 • lampa RTG i urządzenia do obróbki i oceny filmów,
 • sprzęt do pomiarów długości i kąta (w tym laserowy),
 • profilometry do badania chropowatości powierzchni,
 • kamera termowizyjna.

Dział kontroli jakości, nadzoruje poziom jakości procesów, wyrobów i usług oraz kompletuje dokumenty jakości, archiwizuje je i na życzenie klienta udostępnia.

Top