Jaką stal można cynkować?

Do cynkowania ogniowego można stosować stale niestopowe węglowe, (np. PN-EN 10025-2), stale do zbrojenia betonu (np. PN-EN 10080), stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości (np. PN-EN 10025-6), stale niskostopowe (np. PN-EN 10083-1), stale walcowane na gorąco lub na zimno (np. PN-EN 10210-1, PN-EN 10219-1), które charakteryzują się zawartością krzemu < 0,03% Si (przy sumarycznej zawartości krzemu i fosforu nieprzekraczającej 0,04%) lub zawartość krzemu mieści się w przedziale: 0,14% do 0,25% Si. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, przyczepność, itp.) jest na nich różna i zależy od składu chemicznego; w szczególności od zawartości węgla (C), fosforu (P) i krzemu (P).

Zawartość węgla i krzemu w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%. Zdarza się, że w stalach zawierających krzem, reakcja żelazo-cynk przebiegnie szczególnie intensywnie i udział stopu żelazowo-cynkowego w powłoce będzie wyższy niż normalnie. W skrajnym przypadku powłoka cynkowa może składać się całkowicie ze stopu żelazowo-cynkowego. Zjawisko to (tzw. efekt Sandelina) obserwuje się zwłaszcza przy zawartości krzemu od 0,03% do 0,14%, jak również powyżej 0,25%. W tych przypadkach powłoka cynkowa jest najczęściej matowo-szara, chropowata, nierównomierna, krucha – wrażliwa na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Właściwości powłoki cynkowej powiązane ze składem chemicznym stali określa norma PN-EN ISO 14713-2. Wygląd ogniowej powłoki cynkowej na różnych stalach przedstawia poniższa tabela.

Grupy stali Zawartość krzemu [%] Wygląd ogniowej powłoki cynkowej
Niskokrzemowe do 0,03 Stale niskokrzemowe srebrzysta, błyszcząca
Sandelinowskie od 0,03 do 0,14 Stale Sandelinowskie szara, matowa, chropowata, krucha
Sebisty od 0,14 do 0,25 Stale Sebiste srebrzysto błyszcząca do matowo szarej
Wysokokrzemowe powyżej 0,25 Stale Wysokokrzemowe matowa, szara, krucha
Top